Bamble kommune – FIFFEN – FRISKUSENE I FARTA

Bamble kommune – FIFFEN – FRISKUSENE I FARTA

Bamble kommune – FIFFEN – FRISKUSENE I FARTA Spesialfysioterapeut for barn, Mette Wisløff, leder en gruppe med aktivitetskontakter som kaller seg Fiffen (Friskusene i farta). Aktivitetskontaktene kommer fra alle barnehagene i kommunen (både private og kommunale). Sammen kommer de opp med forslag og ideer for å øke den fysiske aktiviteten i bar… Source

Bamble kommune – Forklaring på økt eiendomsskatt for 2017

Bamble kommune – Forklaring på økt eiendomsskatt for 2017

Bamble kommune – Forklaring på økt eiendomsskatt for 2017 Eiendomsskatten øker i 2017 fordi kommunestyret i sak 123/16 reduserte bunnfradraget med kr 200.000 (fra 500.000 til 300.000) samtidig som de økte promillesatsen med 0,9 promille; fra 2,3 til 3,2. Dette gir en forholdsvis stor %-vis økning, og gjelder for boliger/fritidsboliger. Source

Bamble kommune – Forprosjekt nytt Kystkultursenter har konkludert

Bamble kommune – Forprosjekt nytt Kystkultursenter har konkludert

Bamble kommune – Forprosjekt nytt Kystkultursenter har konkludert …arbeid med å etablere Horisont senter for kystkultur. Anbefalingen er at Bamble kommune, sammen med samarbeidspartnere, etablerer et AS som kan drifte senteret. Målet er å etablere en fast og profesjonell kunnskapsbasert primærattraksjon i Langesund, som kan tiltrekke seg 10000 gjester årlig. Det… Source

VI MINNES BENJAMIN Tirsdag 24. januar kl. 18.00 Bamble bibliotek og litteratu…

VI MINNES BENJAMIN 

Tirsdag 24. januar kl. 18.00 
Bamble bibliotek og litteratu…

VI MINNES BENJAMIN Tirsdag 24. januar kl. 18.00 Bamble bibliotek og litteraturhus Antirasistisk markering hoved appell: Øyvind Hansen, leder for Paletten, Innføringstjeneste i skolen for flerspråklige elver Ellers åpen mikrofon for den som vil / kan bidra med diktlesning/ sang dans/ el. Kulturskolen deltar. Servering av «Anas Verdenssuppe» (m/halal kjøtt) Arrangør: Bamble bibliotek og litteraturhus […]

Bamble kommune – Flere sykepleierstillinger utlyst i Bamble kommune

Bamble kommune – Flere sykepleierstillinger utlyst i Bamble kommune

Bamble kommune – Flere sykepleierstillinger utlyst i Bamble kommune Totalt sett i Bamble kommune er det flere stillinger som er lyst ut. Vi merker oss spesielt 7 ledige sykepleierstillinger. Dette er forskjellige stillingsprosenter enten på Bamble helsehus eller i hjemmetjenesten. Ta deg en tur inn på siden vår for ledige stillinger, så finner du alle […]

Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017

Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017

Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017 Tekst: Marianne Henriksen, KystverketØkning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket i år vil gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Stort forurensningspotensiale i GrenlandJan Kristoffersen fra IUA Telemark ser på øv… Source