Bamble kommune – FIFFEN – FRISKUSENE I FARTA

Bamble kommune – FIFFEN – FRISKUSENE I FARTA

[ad_1] Bamble kommune – FIFFEN – FRISKUSENE I FARTA Spesialfysioterapeut for barn, Mette Wisløff, leder en gruppe med aktivitetskontakter som kaller seg Fiffen (Friskusene i farta). Aktivitetskontaktene kommer fra alle barnehagene i kommunen (både private og kommunale). Sammen kommer de opp med forslag og ideer for å øke den fysiske aktiviteten i bar… [ad_2] Source

Bamble kommune – Forklaring på økt eiendomsskatt for 2017

Bamble kommune – Forklaring på økt eiendomsskatt for 2017

[ad_1] Bamble kommune – Forklaring på økt eiendomsskatt for 2017 Eiendomsskatten øker i 2017 fordi kommunestyret i sak 123/16 reduserte bunnfradraget med kr 200.000 (fra 500.000 til 300.000) samtidig som de økte promillesatsen med 0,9 promille; fra 2,3 til 3,2. Dette gir en forholdsvis stor %-vis økning, og gjelder for boliger/fritidsboliger. [ad_2] Source

Bamble kommune – Forprosjekt nytt Kystkultursenter har konkludert

Bamble kommune – Forprosjekt nytt Kystkultursenter har konkludert

[ad_1] Bamble kommune – Forprosjekt nytt Kystkultursenter har konkludert …arbeid med å etablere Horisont senter for kystkultur. Anbefalingen er at Bamble kommune, sammen med samarbeidspartnere, etablerer et AS som kan drifte senteret. Målet er å etablere en fast og profesjonell kunnskapsbasert primærattraksjon i Langesund, som kan tiltrekke seg 10000 gjester årlig. Det… [ad_2] Source

VI MINNES BENJAMIN Tirsdag 24. januar kl. 18.00 Bamble bibliotek og litteratu…

VI MINNES BENJAMIN 

Tirsdag 24. januar kl. 18.00 
Bamble bibliotek og litteratu…

[ad_1] VI MINNES BENJAMIN Tirsdag 24. januar kl. 18.00 Bamble bibliotek og litteraturhus Antirasistisk markering hoved appell: Øyvind Hansen, leder for Paletten, Innføringstjeneste i skolen for flerspråklige elver Ellers åpen mikrofon for den som vil / kan bidra med diktlesning/ sang dans/ el. Kulturskolen deltar. Servering av «Anas Verdenssuppe» (m/halal kjøtt) Arrangør: Bamble bibliotek og […]

Bamble kommune – Flere sykepleierstillinger utlyst i Bamble kommune

Bamble kommune – Flere sykepleierstillinger utlyst i Bamble kommune

[ad_1] Bamble kommune – Flere sykepleierstillinger utlyst i Bamble kommune Totalt sett i Bamble kommune er det flere stillinger som er lyst ut. Vi merker oss spesielt 7 ledige sykepleierstillinger. Dette er forskjellige stillingsprosenter enten på Bamble helsehus eller i hjemmetjenesten. Ta deg en tur inn på siden vår for ledige stillinger, så finner du […]

Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017

Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017

[ad_1] Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017 Tekst: Marianne Henriksen, KystverketØkning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket i år vil gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Stort forurensningspotensiale i GrenlandJan Kristoffersen fra IUA Telemark ser på øv… [ad_2] Source