Bamble kommune – Gledelige læringsresultater i Bambleskolen

Bamble kommune – Gledelige læringsresultater i Bambleskolen

[ad_1] Bamble kommune – Gledelige læringsresultater i Bambleskolen Gledelige læringsresultater i Bambleskolen Bambleskolens flotte utvikling fortsetter, også resultatmessig. Denne uken ble grunnskolepoengene offentliggjort, og snittet for elevene som gikk ut av 10. klasse våren 2017 endte på 40,9. Dette er en økning på 1,5 poeng fra fjoråret og hele 3,2 poeng bedre… [ad_2] Source

Bamble kommune – Bredbåndssamarbeid i Bamble kommune

Bamble kommune – Bredbåndssamarbeid i Bamble kommune

[ad_1] Bamble kommune – Bredbåndssamarbeid i Bamble kommune Bredbåndssamarbeid i Bamble kommune Telenor har inngått samarbeid med Bamble kommune om å bygge ut høyhastighet bredbånd i områdene Rørholt, Botten og fra Findal til Nenset. Telenor vil legge fiber kabel til hver enkel husstand. Kundene vil få tilbud om bredbåndshastighet opptil 500Mbit/s, og samtid… [ad_2] Source

Bamble kommune – Friskvern og Team Opptur 2017

Bamble kommune – Friskvern og Team Opptur 2017

[ad_1] Bamble kommune – Friskvern og Team Opptur 2017 Friskvern og Team Opptur 2017 Programmet for Friskvern i Skjærgårdshallen og Team Opptur er klare for høsten 2017 Se brosjyrene her: Friskvern i Skjærgårdshallen Team Opptur [ad_2] Source

LIV OG RØRE I BAMBLE Fredag 18. august samlet skolekontoret i Bamble kommune 24…

LIV OG RØRE I BAMBLE

Fredag 18. august samlet skolekontoret i Bamble kommune 24…

[ad_1] LIV OG RØRE I BAMBLE Fredag 18. august samlet skolekontoret i Bamble kommune 240 ansatte i skolen til planleggingsdag om Liv og røre i Telemark. Skjærgårdshotellet ble inntatt av rektorer, lærere, assistenter, skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten og andre. På bildet er kommunalsjef Trond Gausnes t.v. sammen med skolefaglig rådgiver Robert Lien Pettersen. Målet med dagen var […]

Bamble kommune – Klipp hekk og busker!

Bamble kommune – Klipp hekk og busker!

[ad_1] Bamble kommune – Klipp hekk og busker! Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. (jf. Vegloven §31 og §43). God sikt er […]