Bamble kommune – Arbeidsplasssen vår: Granliveien bofellesskap

Bamble kommune – Arbeidsplasssen vår: Granliveien bofellesskap

[ad_1] Bamble kommune – Arbeidsplasssen vår: Granliveien bofellesskap Arbeidsplasssen vår: Granliveien bofellesskap Sentralt plassert i Langesund finner vi Granliveien bofellesskap. Granliveien bofellesskap er et veldig hyggelig bofellesskap som ligger sentralt til i Langesund. Huset ligger rett opp i bakken fra Skjærgårdshallen og hvor 6 gutter i alderen 15-18 år fra… [ad_2] Source

Bamble kommune – Jubilanter i Bamble kommune 2017

Bamble kommune – Jubilanter i Bamble kommune 2017

[ad_1] Bamble kommune – Jubilanter i Bamble kommune 2017 19 jubilanter var tilstede på festen, og 14 av disse hadde 25-årsjubileum, og 5 hadde 40- årsjubileum 25-års jubilantene: (Klikk på bildet for større format) Første rekke fra venstre: Ordfører Hallgeir Kjeldal, Kristin S. Marthinsen, Bjørn Årseth, Ellen Tangen, Stein Sævik, Anne Grete Lydersen, Trin… [ad_2] […]

Legger til rette for økt åpenhet og demokrati

Legger til rette for økt åpenhet og demokrati

[ad_1] Legger til rette for økt åpenhet og demokrati Prosjektleder Anne Marie Eliassen har bidratt sterkt til å digitalisere saks- og arkivsystemet i seks grenlandskommuner – og til å styrke lokaldemokratiet. [ad_2] Source

Bamble kommune – Barnefattigdom

Bamble kommune – Barnefattigdom

[ad_1] Bamble kommune – Barnefattigdom Barnefattigdom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Målet med til… [ad_2] Source

Bamble kommune – UKM Bamble 2018

Bamble kommune – UKM Bamble 2018

[ad_1] Bamble kommune – UKM Bamble 2018 UKM 2018 (Ung Kultur Møtes) avvikles lørdag 10. februar kl. 18:00 i Sentrumsgården, Langesund. Utstillingen åpner kl. 17:00. [ad_2] Source

Bamble kommune – Fastlegesituasjonen i Bamble

Bamble kommune – Fastlegesituasjonen i Bamble

[ad_1] Bamble kommune – Fastlegesituasjonen i Bamble Langesund legesenterHalvor Gjestland har permisjon for å gjennomføre sykehusåret sitt t.o.m 27.08.18. Hilde Salen vikarierer for han i perioden. Bamble legesenter Steinar Graff skal ha permisjon fra kontoret i perioden 01.01.18 t.o.m 31.05.18. Erik Bjørkly vikarierer for han i perioden. Legesenteret… [ad_2] Source

Bamble kommune – Kongsvinger kommune ser til Bamble

Bamble kommune – Kongsvinger kommune ser til Bamble

[ad_1] Bamble kommune – Kongsvinger kommune ser til Bamble Kongsvinger kommune ser til Bamble Innføringstjenesten Paletten har i disse dager besøk fra Kongsvinger kommune Representanter fra Kongsvinger kommune er på besøk hos Øyvind Hansen i Innføringstjenesten Paletten, for å lære og for å høste idéer og erfaringer av deres arbeid. Innføringstjenesten arbe… [ad_2] Source