Bamble kommune – Nedtapping av Flåte

Bamble kommune – Nedtapping av Flåte

[ad_1] Bamble kommune – Nedtapping av Flåte Bamble kommune har fått tillatelse fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til redusere vannstanden i Flåte med 1,5 meter til 52 m.o.h. Dette er for å avverge en mulig flom i vassdraget ved snøsmelting. Tappingen gjøres gradvis og forsiktig, men kommunen oppfordrer mennesker som er på … [ad_2] […]

SENIORSEMINAR Tirsdag 20. mars ble årets senior seminar avholdt i Formannskapss…

SENIORSEMINAR

Tirsdag 20. mars ble årets senior seminar avholdt i Formannskapss…

[ad_1] SENIORSEMINAR Tirsdag 20. mars ble årets senior seminar avholdt i Formannskapssalen på Bamble rådhus. Bamble kommune skal være en god kommune å bo i, derfor ønsker helsestasjonen for voksne å støtte seniorer til å leve et godt liv. Hovedoppgaven er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for hjemmeboende seniorer i Bamble. Innbyggerne i Bamble […]

Bamble kommune – Resultat fra brukerundersøkelsen

Bamble kommune – Resultat fra brukerundersøkelsen

[ad_1] Bamble kommune – Resultat fra brukerundersøkelsen Resultat fra brukerundersøkelsen Over 8800 forskjellige brukere besøkte websiden på 8 dager. Bamble kommune gjennomførte i uke 10 og deler av uke 11 en brukerundersøkelse for å få svar på hvor gode websidene til kommunen er. Hovedhensikten var å undersøke om de besøkende finner den inform… [ad_2] Source

Bamble kommune – Brukerundersøkelse blant SFO foreldre

Bamble kommune – Brukerundersøkelse blant SFO foreldre

[ad_1] Bamble kommune – Brukerundersøkelse blant SFO foreldre Brukerundersøkelse blant SFO foreldre Enhet for skole og barnehage vil gjennomføre en brukerundersøkelse. Enhet for skole og barnehage vil gjennomføre en brukerundersøkelse blant foresatte som har barn i SFO. Undersøkelsen vil bli sendt ut pr. SMS fra onsdag 14. mars. Resultatene fra undersøk… [ad_2] Source