Bamble kommune – PHIO endrer navn til HR

Bamble kommune – PHIO endrer navn til HR

[ad_1] Bamble kommune – PHIO endrer navn til HR HR-sjef Kristin Alseth Hansen la frem et forslag om navnendring for PHIO til rådmannens ledergruppe 13. mars. Ledergruppen støttet navnendring og nytt navn er fra 1. april 2018 Virksomhet for HR (HR). Vi har en mangfoldig virksomhet hvor HR er et mer dekkende navn enn PHIO. […]

Bamble kommune – Sjøørret i Bamble

Bamble kommune – Sjøørret i Bamble

[ad_1] Bamble kommune – Sjøørret i Bamble Sjøørret i Bamble Sjøørret er en anadrom fiskeart med god forekomst langs Bamblekysten. Å være anadrom vil si at den klekkes og tilbringer sine første leveår i ferskvann. Etter rundt to år i bekken gjennomgår den kroppslige og utseendemessige forandringer som gjør den godt tilpasset et l…. [ad_2] […]

Bamble kommune – Bamble nr. 47 av alle landets kommuner!

Bamble kommune – Bamble nr. 47 av alle landets kommuner!

[ad_1] Bamble kommune – Bamble nr. 47 av alle landets kommuner! Bamble nr. 47 av alle landets kommuner! Bamble kommune opp til 47. plass blant alle landets kommuner på Kommunebarometeret Kommunal Rapport leverer hvert år en rangering av alle kommuner, kalt Kommunebarometeret. Kommunebarometeret har som hensikt å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen pr… […]

Bamble kommune – Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel

Bamble kommune – Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel

[ad_1] Bamble kommune – Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel Bamble kommune har en lang kystlinje og vi er opptatt av å bevare den på best mulig måte. Vi er avhengig av at alle bidrar i dette viktige arbeidet, og du har muligheten til å delta gjennom Kystlotteriet. Du […]

Bamble kommune – Kompetanseutviklingsplan ute til høring

Bamble kommune – Kompetanseutviklingsplan ute til høring

[ad_1] Bamble kommune – Kompetanseutviklingsplan ute til høring Kompetanseutviklingsplan ute til høring Enhet for skole og barnehage har ny kompetanseutviklingsplan ute til høring. Kompetanseutviklingsplan for enhet skole og barnehage sendes med dette ut til høring. Høringsfristen settes til 01.05.18. Høringsinnspill sendes til Postmottaket og merkes «Komp… [ad_2] Source

Bamble kommune – Bamble kommune med i friluftsrådet

Bamble kommune – Bamble kommune med i friluftsrådet

[ad_1] Bamble kommune – Bamble kommune med i friluftsrådet Bamble kommune med i friluftsrådet Grenland friluftsråd ønsker Bamble og Siljan velkommen inn i rådet. Bamble kommunestyre har vedtatt at kommunen slutter seg til Grenland friluftsråd, og går dermed inn i samarbeidet sammen med Drangedal, Porsgrunn og Skien kommuner. Vi gleder oss over et nytt… [ad_2] […]

Hvorfor et felles brannvesen? Vi har spurt de tillitsvalgte i Grenland brann- o…

Hvorfor et felles brannvesen?

Vi har spurt de tillitsvalgte i Grenland brann- o…

[ad_1] Hvorfor et felles brannvesen? Vi har spurt de tillitsvalgte i Grenland brann- og redningsvesen om intensjonen med en sammenslåing? Samfunns- og risikoendringer medfører nye og andre beredskapsutfordringer som stiller et strengere krav til samarbeid, samordning og ressursutnyttelse. De tillitsvalgte er enig om at et endret risikobilde i samfunnet, krav til profesjonalisering og nye forskrifter […]

Bamble kommune – Orienteringsmøte om Nedre Stathelle

Bamble kommune – Orienteringsmøte om Nedre Stathelle

[ad_1] Bamble kommune – Orienteringsmøte om Nedre Stathelle Bamble kommune vil informere om gatebruksplan på Nedre Stathelle, samt reguleringsplan og utfylling i sjø på Strandgata 13B (Riggen). Møtet vil bli holdt i underetasjen på biblioteket og starter i dag kl. 18.00. Agenda:1. Ny gatebruksplan2. Gjeldende reguleringsplan3. Byggesak Strandgata 13B ….. [ad_2] Source