Bamble kommune – Styringsgruppa i «Framtidas ungdomsskole»

Bamble kommune – Styringsgruppa i «Framtidas ungdomsskole»

[ad_1] Bamble kommune – Styringsgruppa i «Framtidas ungdomsskole» Styringsgruppa i «Framtidas ungdomsskole» Styringsgruppa i Framtidas ungdomsskole er en gruppe som er etablert fra oppdragsgiver som i dette prosjektet er Bamble kommunestyre Styringsgruppa har følgende mandat i det pågående prosjektarbeidet: • Prosjektansvarligs støttespiller og rådgiver….. [ad_2] Source

Bamble kommune – Skatteoppgjøret 2017

Bamble kommune – Skatteoppgjøret 2017

[ad_1] Bamble kommune – Skatteoppgjøret 2017 Skatteoppgjøret 2017 De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret 27. juni. Etter det er det løpende oppgjør fra 15. august til 24. oktober. Du får beskjed på e-post eller SMS når ditt skatteoppgjør er klart. Restskatt – må betale pengerHvis du har fått restskatt eller «baks… [ad_2] Source

Bamble kommune – Støtte til klart språk

Bamble kommune – Støtte til klart språk

[ad_1] Bamble kommune – Støtte til klart språk Støtte til klart språk Bamble kommune får 30 000 kroner i støtte fra KS-programmet Klart språk i kommunesektoren. Nå skal det bli enklere å forstå hva kommunen mener. KS har delt ut 1,1 million kroner til språkarbeid i kommuner og fylkeskommuner. Bamble kommune søkte om støtte og […]

Bamble kommune – Midler til miljøtiltak i landbruket

Bamble kommune – Midler til miljøtiltak i landbruket

[ad_1] Bamble kommune – Midler til miljøtiltak i landbruket Midler til miljøtiltak i landbruket Kommunale midler til miljøtiltak i landbruket 2018-2019 Bamble kommunestyre har i sak 32/18 bevilget kr. 700.000 til Miljøtiltak i landbruket. Landbruksnemnda gjør vedtak i saker som gjelder unntak fra regelverket. Landbruksnemnda har delegert til jordbrukssje… [ad_2] Source

Bamble kommune – Skolestart 2018/2019

Bamble kommune – Skolestart 2018/2019

[ad_1] Bamble kommune – Skolestart 2018/2019 Legevakt – tlf:  116117Helse og omsorg tjenestekontor – tlf: 913 65 031Psykososialt kriseteam – tlf: 952 51 211Vei, vann og avløpsvakt – tlf: 913 65 000Vegtrafikksentralen – tlf: 175Mattilsynet – tlf: 22 40 00 00Barnevernsvakta – tlf: 900 53 304Viltnemnda – tlf: 911 90 597Beredskapskoordinator -… [ad_2] Source

Bamble kommune – Telefonsystemet er nede

Bamble kommune – Telefonsystemet er nede

[ad_1] Bamble kommune – Telefonsystemet er nede Legevakt – tlf:  116117Helse og omsorg tjenestekontor – tlf: 913 65 031Psykososialt kriseteam – tlf: 952 51 211Vei, vann og avløpsvakt – tlf: 913 65 000Vegtrafikksentralen – tlf: 175Mattilsynet – tlf: 22 40 00 00Barnevernsvakta – tlf: 900 53 304Viltnemnda – tlf: 911 90 597Beredskapskoordinator -… [ad_2] Source

Bamble kommune – Rydding av friområdet Sandvika

Bamble kommune – Rydding av friområdet Sandvika

[ad_1] Bamble kommune – Rydding av friområdet Sandvika Legevakt – tlf:  116117Helse og omsorg tjenestekontor – tlf: 913 65 031Psykososialt kriseteam – tlf: 952 51 211Vei, vann og avløpsvakt – tlf: 913 65 000Vegtrafikksentralen – tlf: 175Mattilsynet – tlf: 22 40 00 00Barnevernsvakta – tlf: 900 53 304Viltnemnda – tlf: 911 90 597Beredskapskoordinator -… [ad_2] Source