Bamble kommune – Totalforbud – Total ban – Totales verbot

Bamble kommune – Totalforbud – Total ban – Totales verbot

[ad_1] FORBUD – BAN – VERBOT Totaltforbudet er oversatt til engelsk og tysk. Observerer du turister eller andre i omgivelsene dine som ikke snakker norsk og som ikke følger forbudet, gjør dem oppmerksomme på dette innlegget. Bamble kommune – Totalforbud – Total ban – Totales verbot Forbudet oversatt til flere språk – The ban is […]

Bamble kommune – Kommunens oppgaver på 2 minutter

Bamble kommune – Kommunens oppgaver på 2 minutter

[ad_1] Bamble kommune – Kommunens oppgaver på 2 minutter Kommunens oppgaver på 2 minutter Har du noen gang tenkt på hva kommunen faktisk gjør? KS (Kommunenes Sentralforbund) har laget en kortfilm om hva kommunens oppgaver faktisk er. Kommunen har en finger med i spillet fra fødsel til død. Klikk på lenken under og få et […]

Bamble kommune – Innskjerping av totalforbud

Bamble kommune – Innskjerping av totalforbud

[ad_1] Bamble kommune – Innskjerping av totalforbud Innskjerping av totalforbud Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer […]

Bamble kommune – Totalforbud mot bruk av all åpen ild

Bamble kommune – Totalforbud mot bruk av all åpen ild

[ad_1] Bamble kommune minner om…. Bamble kommune – Totalforbud mot bruk av all åpen ild Totalforbud mot bruk av all åpen ild Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs […]

Bamble kommune – Endringer i kommunens SFO-tilbud

Bamble kommune – Endringer i kommunens SFO-tilbud

[ad_1] Bamble kommune – Endringer i kommunens SFO-tilbud Endringer i kommunens SFO-tilbud Fra og med 1.1.2019 vil det bli endringer i SFO-tilbudet på kommunens barneskoler. Målet for endringene er å imøtekomme foreldre og familiers behov  for SFO-plass på en bedre måte enn i dag. Følgende tilbud vil bli gjeldende: Morgentilbud 2 faste dager pr. uk… […]

Bamble kommune – Tilskuddsordning

Bamble kommune – Tilskuddsordning

[ad_1] 700.000 til bedre nærmiljø! Kommunestyret har bevilget 700.000 til nærmiljøtiltak i regi av velforeninger og andre lag / foreninger. Tilskudd skal primært gå til utstyr som lekeplasser, aktivitetsutstyr, løypemateriell og lignende. Nærmiljømidlene fordeles gjennom kommunens ordning for Utstyr- og aktivitetstilskudd og søknad om nærmiljøtilskudd fremmes på søknadsskjema for Utstyr- og aktivitetstilskudd. Søknadsskjema og mer […]