Bamble kommune arrangerte tirsdag 27.11 pressekonferanse på Quality Hotell Skjær…

Bamble kommune arrangerte tirsdag 27.11 pressekonferanse på Quality Hotell Skjær…

[ad_1] Bamble kommune arrangerte tirsdag 27.11 pressekonferanse på Quality Hotell Skjærgården i forbindelse med offentliggjøringen av vinnerkonseptet i konkurransen «Framtidas Ungdomsskole med tilhørende idretts-basis- og svømmehall». På bildet fra venstre: Rådmann Tore Marthinsen, Roger Dreyer, Tony Lefsaker og Rolf Andersen fra Backe. Det var entreprenør Backe Vestfold Telemark som vant konkurransen med sitt konsept «Razzle […]

Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019

Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019

[ad_1] Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjett… […]

Bamble kommune – Frisk Bris Equass- godkjent for tre nye år

Bamble kommune – Frisk Bris Equass- godkjent for tre nye år

[ad_1] Bamble kommune – Frisk Bris Equass- godkjent for tre nye år EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. EQUASS Assurance legger til grunn at … [ad_2] Source

Bamble kommune – Søke om avkjørsel til offentlig vei

Bamble kommune – Søke om avkjørsel til offentlig vei

[ad_1] Bamble kommune – Søke om avkjørsel til offentlig vei Søke om avkjørsel til offentlig vei Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei KS og Vegvesenet har gått sammen om en ny løsning som gjør det enklere å søke om avkjørsel til offentlig vei. Et felles digitalt skjema sikrer at søknaden sendes […]

Bamble kommune – Ansettelse ny Rådmann

Bamble kommune – Ansettelse ny Rådmann

[ad_1] Bamble kommune – Ansettelse ny Rådmann Ansettelse ny Rådmann Ansettelsesutvalget innstiller… Ansettelsesutvalget for ny rådmann i Bamble innstiller på Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang som ny rådmann i Bamble.  Saken legges fram for formannskapet i møtet 29.november og i kommunestyret 13. desember.  Bjelkemyr-Østvang er i dag kom… [ad_2] Source

Velkommen til informasjonsmøte om planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22….

Velkommen til informasjonsmøte om  planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22….

[ad_1] Velkommen til informasjonsmøte om planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22. november kl 17 i Rønholthallen Fra kl. 17:00-18:00 blir det gitt informasjon om prosjektet. Fra kl. 18:00-19:00 blir det anledning til å stille spørsmål fra salen. Informasjonsmøtet krever ingen påmelding. I etterkant av informasjonsmøtet vil vi avholde det vi kaller dialogmøte. Dialogmøtene […]

Bamble kommune – Jubilanter Bamble kommune – 2018

Bamble kommune – Jubilanter Bamble kommune – 2018

[ad_1] Bamble kommune – Jubilanter Bamble kommune – 2018 Torsdag 08.11.2018 var det jubileumsfest på Halen gård for de som har vært ansatt i Bamble kommune i 25 år og 40 år. Det ble servert en fantastisk treretters middag, og det var underholdning med sang og gitarakkompagnement. Kommunalsjefene, rådmann og ordfører holdt taler, og det […]