Bamble kommune – Bamble nr. 47 av alle landets kommuner!

Bamble kommune – Bamble nr. 47 av alle landets kommuner!

Bamble kommune – Bamble nr. 47 av alle landets kommuner! Bamble nr. 47 av alle landets kommuner! Bamble kommune opp til 47. plass blant alle landets kommuner på Kommunebarometeret Kommunal Rapport leverer hvert år en rangering av alle kommuner, kalt Kommunebarometeret. Kommunebarometeret har som hensikt å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen pr… Source

Bamble kommune – Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel

Bamble kommune – Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel

Bamble kommune – Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel Kystlotteriet – Innsamling av marint søppel Bamble kommune har en lang kystlinje og vi er opptatt av å bevare den på best mulig måte. Vi er avhengig av at alle bidrar i dette viktige arbeidet, og du har muligheten til å delta gjennom Kystlotteriet. Du får […]

Bamble kommune – Kompetanseutviklingsplan ute til høring

Bamble kommune – Kompetanseutviklingsplan ute til høring

Bamble kommune – Kompetanseutviklingsplan ute til høring Kompetanseutviklingsplan ute til høring Enhet for skole og barnehage har ny kompetanseutviklingsplan ute til høring. Kompetanseutviklingsplan for enhet skole og barnehage sendes med dette ut til høring. Høringsfristen settes til 01.05.18. Høringsinnspill sendes til Postmottaket og merkes «Komp… Source

Bamble kommune – Bamble kommune med i friluftsrådet

Bamble kommune – Bamble kommune med i friluftsrådet

Bamble kommune – Bamble kommune med i friluftsrådet Bamble kommune med i friluftsrådet Grenland friluftsråd ønsker Bamble og Siljan velkommen inn i rådet. Bamble kommunestyre har vedtatt at kommunen slutter seg til Grenland friluftsråd, og går dermed inn i samarbeidet sammen med Drangedal, Porsgrunn og Skien kommuner. Vi gleder oss over et nytt… Source

Hvorfor et felles brannvesen? Vi har spurt de tillitsvalgte i Grenland brann- o…

Hvorfor et felles brannvesen?

Vi har spurt de tillitsvalgte i Grenland brann- o…

Hvorfor et felles brannvesen? Vi har spurt de tillitsvalgte i Grenland brann- og redningsvesen om intensjonen med en sammenslåing? Samfunns- og risikoendringer medfører nye og andre beredskapsutfordringer som stiller et strengere krav til samarbeid, samordning og ressursutnyttelse. De tillitsvalgte er enig om at et endret risikobilde i samfunnet, krav til profesjonalisering og nye forskrifter løses […]

Bamble kommune – Orienteringsmøte om Nedre Stathelle

Bamble kommune – Orienteringsmøte om Nedre Stathelle

Bamble kommune – Orienteringsmøte om Nedre Stathelle Bamble kommune vil informere om gatebruksplan på Nedre Stathelle, samt reguleringsplan og utfylling i sjø på Strandgata 13B (Riggen). Møtet vil bli holdt i underetasjen på biblioteket og starter i dag kl. 18.00. Agenda:1. Ny gatebruksplan2. Gjeldende reguleringsplan3. Byggesak Strandgata 13B ….. Source

Bamble kommune – Nedtapping av Flåte

Bamble kommune – Nedtapping av Flåte

Bamble kommune – Nedtapping av Flåte Bamble kommune har fått tillatelse fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) til redusere vannstanden i Flåte med 1,5 meter til 52 m.o.h. Dette er for å avverge en mulig flom i vassdraget ved snøsmelting. Tappingen gjøres gradvis og forsiktig, men kommunen oppfordrer mennesker som er på … Source

1 2 3 30