Bamble kommune – Endringer i skattebetalingsloven

Bamble kommune – Endringer i skattebetalingsloven

Det gjelder blant annet reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav i skattebetalingsloven kap 9. Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene. Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkrev…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.