Bamble kommune – Enerett for avfallsbehandling til Renovasjon i Grenland

Bamble kommune – Enerett for avfallsbehandling til Renovasjon i Grenland

Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er ved vedtak i Bamble kommunestyre sak 63/17, Porsgrunn bystyre sak 33/17, Siljan kommunestyre sak 31/17 og Skien bystyre sak 72/17, tildelt enerett for innsamling, sortering og behandling av avfall fra de aktuelle kommuner. Tildelingen er gjort med hjemmel i Forskri…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.