Bamble kommune – Framtidas ungdomsskole

Bamble kommune – Framtidas ungdomsskole

I forbindelse med forprosjektet til «Framtidas ungdomsskole», har det i hele uke 11 vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser i Bamble kommune i regi av WSP-Norge. Det har vært fokus på behov, krav og ønsker knyttet til utforming av- og innhold i både skolebygg, idrettshall og svømmehall samt ute…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.