Bamble kommune – Gratis strøsand

Bamble kommune – Gratis strøsand

Strøgrus kan hentes  på mottaket tirsdag/torsdag fra kl 07.00 til 19.00 og under brua på Herre og Wissestad pleiehjem der den gamle låven stod. Strøgrus skal bare hentes med bøtter/spann ( ikke med henger eller traktor)   Sist oppdatert: 06. februar 2019


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.