Bamble kommune – Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

[ad_1]

Bamble kommune – Høring – forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.