Bamble kommune – Hvordan søke spillemidler?


http://www.bamble.kommune.no/aktuelt/aktuelt-2016/hvordan-soke-spillemidler/

Bamble kommune – Hvordan søke spillemidler?

Hvordan søke spillemidler? Spillemiddelordningen er Norges viktigste finansieringskilde for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Spillemiddelordningen kan gi deg mye penger, men søknadsprosessen kan være krevende. På kurset lærer du hvordan du kan skaffe penger fra Norges viktigste pengesekk. Har du en…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.