Bamble kommune – Klipp hekk og busker!

Bamble kommune – Klipp hekk og busker!

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. (jf. Vegloven §31 og §43). God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklen…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.