Bamble kommune – Lesestund på Bamble bibliotek og litteraturhus

Bamble kommune – Lesestund på Bamble bibliotek og litteraturhus

Legevakt – tlf:  116117Helse og omsorg tjenestekontor – tlf: 913 65 031Psykososialt kriseteam – tlf: 952 51 211Vei, vann og avløpsvakt – tlf: 913 65 000 (kl. 15:00-07:30)Vegtrafikksentralen – tlf: 175Mattilsynet – tlf: 22 40 00 00Barnevernsvakta – tlf: 900 53 304Viltnemnda – tlf: 911 90 597Bereds…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.