Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019

Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjett…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.