Bamble kommune – Nytt navn på Psykisk helse og rusomsorg

Bamble kommune – Nytt navn på Psykisk helse og rusomsorg

Nytt navn på Psykisk helse og rusomsorg Virksomhet for psykisk helse og rusomsorg i Bamble kommune endrer navn til… Virksomhet for psykisk helse og rusomsorg i Bamble kommune endrer navn til Psykisk helse og avhengighet. Det betyr at rusomsorgen nå har byttet navn til Avdeling for avhengighet. Hen…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.