Bamble kommune – Opptak av nye barn til barnehagene i Bamble kommune

[ad_1]

Bamble kommune – Opptak av nye barn til barnehagene i Bamble kommune

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august, eller er eldre, har rett til barnehageplass i løpet av august. Barn som fyller 1 år i september og oktober har rett til plass i løpet av den måneden de fyller 1 år. Det er også forventet at Stortinget i løpet av våren 2017 vedtar at barn som fyller 1 år…
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.