Bamble kommune – ØVELSE – ØVELSE – ØVELSE


Bamble kommune har opprettet en egen ØVELSESSIDE på nettsidene, denne siden blir oppdatert kontinuerlig.

Bamble kommune – ØVELSE – ØVELSE – ØVELSE

For henvendelser til Bamble kommune, har vi eget personell innbyggerne våre kan henvende seg til. Tlf: 35 96 52 40 Det vi vet om øvelsen er følgende: IUA Telemark er i full gang med forberedelser på Halen gård i forberedelser til øvelsen. Tirsdag 26.07: Produkttankeren «NCA OIL» og kjemikalietankere…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.