Bamble kommune – STATUS: Framtidas ungdomsskole

Bamble kommune – STATUS: Framtidas ungdomsskole

STATUS: Framtidas ungdomsskole Arbeidet med forprosjektet «Framtidas ungdomsskole» i Bamble kommune skrider frem i henhold til vedtatt tidsplan. Resultatet av all brukermedvirkning og planlegging foreligger nå i et areal- og funksjonsprogram. Dette legger føringer for det videre arbeidet med en ny s…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.