Bamble kommune – Tilskuddsordning


700.000 til bedre nærmiljø!
Kommunestyret har bevilget 700.000 til nærmiljøtiltak i regi av velforeninger og andre lag / foreninger. Tilskudd skal primært gå til utstyr som lekeplasser, aktivitetsutstyr, løypemateriell og lignende. Nærmiljømidlene fordeles gjennom kommunens ordning for Utstyr- og aktivitetstilskudd og søknad om nærmiljøtilskudd fremmes på søknadsskjema for Utstyr- og aktivitetstilskudd.

Søknadsskjema og mer info om nærmiljøtilskuddsordningen finner du her: https://www.bamble.kommune.no/kultur-og-oppvekst/frivillighet/tilskudd/

Bamble kommune – Tilskuddsordning

Tilskuddsordninger Driftstilskudd Utstyrs- og aktivitetstilskudd Nærmiljøtilskudd (Ny fra 2018) Arrangements- og prosjekttilskudd Etableringstilskudd 17. mai-tilskudd Tilskudd til bygging / rehabilitering av private idrettsanlegg Hvert år gis det ut en oversiktsrapport over forrige års tildeling…


Source

Ett svar til "Bamble kommune – Tilskuddsordning"

  1. Anonym   4. juli 2018 at 13:20

    Øyvind Danielsen

    Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.