Bamble kommune – Vi trenger innspill på bussruter

Bamble kommune – Vi trenger innspill på bussruter

Vi trenger innspill på bussruter Ordfører Hallgeir Kjeldal ønsker innspill fra innbyggerne til endringer av ordinære bussruter i Grenland. Bamble kommune trenger innspill fra sine innbyggerne om hvilke tanker dere gjør dere overfor bussrutene i deres hverdag i Bamble kommune. Kontrakten om koll…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.