Bamble kommunes egen Robert Lien Pettersen har sammenfattet øvelsen i en film ha…Bamble kommunes egen Robert Lien Pettersen har sammenfattet øvelsen i en film han selv har filmen og regissert.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark) deltok i Kystverkets nasjonale øvelse Scope 2017. Øvelsen er den største oljevernøvelse…


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.