Det første passasjertoget på det nye dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Larvik ha…


Det første passasjertoget på det nye dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Larvik hadde sin aller første tur mandag morgen kl. 04.17. Her møtte ordfører Hallgeir Kjeldal fra Bamble kommune for å støtte opp om saken sammen med våre nabokommuner. Tilstede var også fylkesordfører, ordførerne fra Skien, Porsgrunn og Larvik, i tillegg til ansatte i jernbaneverket. Ordførerne var enige om at dette er et viktig grep for hele regionen, som nå blir knyttet enda tettere sammen.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.