Eiendomsskatt 2019 – til offentlig ettersyn Med hjemmel i eiendomsskatteloven §…


Eiendomsskatt 2019 – til offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 28.02.2016 – 28.03.2016.

Listen viser alle skattepliktige eiendommer med angivelse av

– adresse
– matrikkelnummer (gnr, bnr., f.nr, seksjonsnr.)
– skattetype (bolig, fritid, næring)
– eiendomsskattetakst (grunnlaget)
– reduksjonsfaktor i prosent
– bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer
– skattetakst og
– det årlige eiendomsskattebeløpet.

Skattelisten ligger på Servicetorget og her på kommunens nettside.

Ihht eiendomsskatteloven §19 kan klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen sendes skriftlig til Eiendomsskattekontoret i Bamble, Pb 80, 3993 Langesund eller postmottak@bamle.kommune.no innen 28.03.2019

All dokumentasjon under nyheter på www.bamble.kommune.no
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.