INNOVASJONSCAMP PÅ RØNHOLT SKOLE Ungt Entreprenørskap har de siste dagene vært p…

[ad_1]
INNOVASJONSCAMP PÅ RØNHOLT SKOLE
Ungt Entreprenørskap har de siste dagene vært på besøk i Bamble kommune og Rønholt skole.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Innovasjonscamp er et program de har utviklet hvor de har fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Rønholt skole ble i år vertskap for innovasjonscampen og ble avholdt 4 dager i mai, med avslutning og finaledag 14. mai. Overskriftene var blant andre «Bærekraftig utvikling», «Ungdom og psykisk helse» og «Digital trygghet». Med bakgrunn i å skape et godt og trygt samhold for elevene som om to år skal starte på den den nye ungdomskolen i Bamble, vil over 500 elever fra alle 5. 6. og 7. klassene jobbe sammen i grupper for å inspireres til å tenke nytt, og til å skape verdier. Vinnerne ble kåret i Rønholthallen sammen med andre skoler i Bamble kommune og vinnerforslaget handlet om nettmobbing og hvordan de ønsket å få fjernet det.

Bamble kommune ønsker å gratulere med et suksessfullt arrangement og takker Ungt Entreprenørskap for samarbeidet.

[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.