Kystsoneplan for Telemark

Kystsoneplan for Telemark

Det er satt i gang arbeid med regional plan for kystsonen i Telemark. Planen skal avklare arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Planprogrammet er nå ute på høring.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.