Nytt utstyr utvikles, teknikker forbedres. Så enkelt som dette er det nå blitt å…Nytt utstyr utvikles, teknikker forbedres. Så enkelt som dette er det nå blitt å få kontroll på en bilbrann. Filmen er fra en øvelse vi hadde med det nye brannteppe vårt som er utviklet og levert av Bridgehill.

New equipment is being developed, techniques are being improved. As simple as this, it has now become possible to control a car fire. The film is from an exercise we had with our new fire blanket, developed and delivered by Bridgehill.


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.