ØVELSE – ØVELSE – ØVELSE STATUS ØVELSE SCOPE – DAG 2 Oljen har truffet Stråholm…


ØVELSE – ØVELSE – ØVELSE

STATUS ØVELSE SCOPE – DAG 2
Oljen har truffet Stråholmen. Det er observert oljepåslag fra Langesund i nord, særlig Krogshavn og langs kysten ned til Jomfrulandsrenna. Drivbaneberegningene viser at oljen driver sørvestover inn i Jomfrulandsrenna. Vind fra nordøst bidrar til at en kan forvente stranding. På lenger sikt bør en ta høyde for at dette driver videre sørover langs Telemarksysten og mot Aust-Agder.

Fartøyet som inneholdt bunkersolje, NCA OIL er sikret og innringet ved kai i Larvik av IUA Vestfold. NCA CHEM ligger fortøyd på NATO kaia i Langesund og sikres av IUA Telemark.

HOVEDFOKUS for neste døgn er oljevernaksjonen og innsats for å begrense spredning og skader som følge av oljeutslippet. Fortsett opptak av frittflytende olje i den hensikt å hindre påslag på miljøsårbare områder. Strandet olje skal hindres og remobilisere og frittflytende skal samles opp.

IUA Telemarks oppdrag blir å opprettholde innsatsen i Krogshavn og foreta befaringer i påslagsområder mellom Rognsfjorden og Vågøyfjord, samt ytre øyer som Stråholmen. Det skal forhindres spredning og iverksette tiltak for videre forurensning mot land. Av mannskap forventes det et oppmøte på totalt 47 stk. På dag 2 av øvelsen blir disse fordelt under leder for sektor land på 7 teiger. Oppdragene blir å finrense, suge opp, spyle, legge bark, legge sperrelenser og drive avfallssortering.

Definisjon på en oljelense:
En konvensjonell oljelense består i hovedsak av et fribord (flytelegeme som holder systemet flytende og skaper en barriere over vann) og et skjørt bestående av et tett materiale, ofte en belagt duk med ballast, som stikker ned i vannmassene. Fribordet har en høyde på 200-1400 mm og skjørtet en dybde på 300-1500 mm og tverrsnittet er noenlunde likt i hele lensens lengde. Noe lenser er laget av oljeabsorberende materiale og varianter av disse har ikke skjørt, men kun en pølse av absorberende materiale som flyter på overflaten.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.