Torsdag og fredag var Bamble kulturskole til stede på Norsk kulturskoleråds årsm…

[ad_1]
Torsdag og fredag var Bamble kulturskole til stede på Norsk kulturskoleråds årsmøte for regionene rundt oslofjorden. Det var i tillegg til årsmøte lagt opp til et konferanseinnhold med dyktige forelesere som ga inspirasjon!!

Blant annet fikk vi besøk av Professor i ledelse på NTNU, Eirik J. Irgens, som lærte oss mye om praktisk-estetiske fags betydning i samfunnet. Dette ga inspirasjon til aktiv deltakelse i arbeidet med «fagfornyelsen» i grunnskolen i Bamble!!
[ad_2]

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.