Totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark oppheves fra kl. 16.00 mandag …


Totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark oppheves fra kl. 16.00 mandag 13.8.2018

Restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som normalt

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves.

Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt.

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som normalt, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Brannsjefen i Bamble


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.