Velkommen til informasjonsmøte om planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22….


Velkommen til informasjonsmøte om planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22. november kl 17 i Rønholthallen

Fra kl. 17:00-18:00 blir det gitt informasjon om prosjektet. Fra kl. 18:00-19:00 blir det anledning til å stille spørsmål fra salen. Informasjonsmøtet krever ingen påmelding.

I etterkant av informasjonsmøtet vil vi avholde det vi kaller dialogmøte. Dialogmøtene holdes i tidsrommet kl. 19:30 – 21:00. Her kan du/dere som forening/interessent melde deltakelse.

Frist for påmelding til dialogmøte er søndag 11. november. Meld deltakelse på dialogmøte ved å sende mail til simon.ludvigsen@ramboll.no.
Husk navn på påmeldte, samt forening (hvem du/dere representerer).
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.