Bamble kommune – Skoleungdom viser engasjement

Bamble kommune – Skoleungdom viser engasjement

Bamble kommune – Skoleungdom viser engasjement Skoleungdom viser engasjement Elever viser engasjement for klima og miljø. Streikende elever viser engasjement rundt klima og miljø. Kommunalsjef Leidulf Aakre fortalte skoleelevene litt om tiltakene som gjøres i kommunen og elevene fikk stille noen spørsmål de hadde på hjertet. Source

Bamble kommune – Frisk Bris feirer 10 år

Bamble kommune – Frisk Bris feirer 10 år

Bamble kommune – Frisk Bris feirer 10 år Frisk Bris feirer 10 år Frisk Bris feiret denne uken sitt 10 års jubileum på Halen gård. Denne uken feiret Frisk Bris sitt 10 års jubileum på Halen gård med prominente gjester, politikere, ansatte, brukere og andre. Frisk Bris ønsket å feire seg selv, men ønsket også […]

Bamble kommune – Kystlotteriet

Bamble kommune – Kystlotteriet

Bamble kommune – Kystlotteriet Kystlotteriet Kystlotteriet er igjen på gang med Innsamling av marint søppel. Bamble kommune har en lang kystlinje og vi er opptatt av å bevare den på best mulig måte. Vi er avhengig av at alle bidrar i dette viktige arbeidet, og du har muligheten til å delta gjennom Kystlotteriet. Du får […]

Bamble kommune – Spillemiddelordning 2019/2020

Bamble kommune – Spillemiddelordning 2019/2020

Bamble kommune – Spillemiddelordning 2019/2020 Spillemiddelordning 2019/2020 Bamble kommune har utarbeidet følgende frister lokalt for spillemiddelordningen 2019/2020 15. mai 2019   Søknad om kommunal delfinansiering av spillemiddelprosjekt Kommunen har hvert år midler til spillemiddelprosjekt. Forventet svar på søknad er senest 15. juni 2… Source

Bamble kommune – Trafikksikker kommune

Bamble kommune – Trafikksikker kommune

Bamble kommune – Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Bamble kommune har blitt godkjent som en trafikksikker kommune. Bamble kommune ble i dag godkjent som trafikksikker kommune som nr. 10 i Telemark og 100 i Norge. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid overrakte prisen som bevis på godkjenningen til Bambles ordfører Hallgeir Kjeld… Source

Eiendomsskatt 2019 – til offentlig ettersyn Med hjemmel i eiendomsskatteloven §…

Eiendomsskatt 2019 – til offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §…

Eiendomsskatt 2019 – til offentlig ettersyn Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 28.02.2016 – 28.03.2016. Listen viser alle skattepliktige eiendommer med angivelse av – adresse – matrikkelnummer (gnr, bnr., f.nr, seksjonsnr.) – skattetype (bolig, fritid, næring) – eiendomsskattetakst (grunnlaget) – reduksjonsfaktor i prosent – bunnfradrag for bolig- og […]

1 2 3 44