Bamble kommune – Vi trenger innspill på bussruter

Bamble kommune – Vi trenger innspill på bussruter

Bamble kommune – Vi trenger innspill på bussruter Vi trenger innspill på bussruter Ordfører Hallgeir Kjeldal ønsker innspill fra innbyggerne til endringer av ordinære bussruter i Grenland. Bamble kommune trenger innspill fra sine innbyggerne om hvilke tanker dere gjør dere overfor bussrutene i deres hverdag i Bamble kommune. Kontrakten om koll… Source

Bamble kommune – Drømmestipendet 2018

Bamble kommune – Drømmestipendet 2018

Bamble kommune – Drømmestipendet 2018 Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutø…. Source

Bamble kommune – Pårørendeundersøkelsen for 2017

Bamble kommune – Pårørendeundersøkelsen for 2017

Bamble kommune – Pårørendeundersøkelsen for 2017 Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for. Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende.Dessverre var det … Source

Bamble kommune – Vigsel i Bamble kommune

Bamble kommune – Vigsel i Bamble kommune

Bamble kommune – Vigsel i Bamble kommune Vigsel i Bamble kommune fra 2018 Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. Pris Bamble kommune tilbyr gratis vigsler i kommunens egne lokaler. Prøvingsattest Før brudeparet bestiller tid for vigsel, må prøvingsattest foreligge hos kommunen. Prøvingsatte….. Source

Bamble kommune – Offentlig varslingsprøve onsdag 10. januar 2018

Bamble kommune – Offentlig varslingsprøve onsdag 10. januar 2018

Bamble kommune – Offentlig varslingsprøve onsdag 10. januar 2018 NRK vil omtale prøven i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio samme morgen. Umiddelbart etter signalet er sendt (ca kl 1200), vil NRK radio lese en melding angående prøven. Sivilforsvaret vil også legge ut informasjon om varslingsprøven på sin nettside www.sivilforsvaret.no og på https://www…. Source

Bamble kommune – Stenging av Servicetorget

Bamble kommune – Stenging av Servicetorget

Bamble kommune – Stenging av Servicetorget Bamble kommunes servicetorg er stengt for publikumshenvendelser på torsdager i oddetalsuker i tidsrommet 07:30-09:30. Ordningen gjøres gjeldende fra og med torsdag 18. januar. Sentralbordet er åpent for videreformidling av henvendelser på telefon 3596 5000. Følgende datoer er satt av for 2018: … Source

Bamble kommune – Eksemplarisk samhandling

Bamble kommune – Eksemplarisk samhandling

Bamble kommune – Eksemplarisk samhandling For åtte år siden sa Ellen Søberg Holte ja til å kurse diabetes-pasienter for Frisk Bris i Bamble. Så ansatte kommunen diabetessykepleier. Nå er KOLS- og sårsykepleier på plass og samarbeidet med sykehuset utvidet til LMS-senteret og Arr-poliklinikken i Porsgrunn. – Dette er … Source

Bamble kommune – Nye tider på vaksinasjonskontoret

Bamble kommune – Nye tider på vaksinasjonskontoret

Bamble kommune – Nye tider på vaksinasjonskontoret Fra og med uke 2 skal vaksinasjonskontoret ha åpen torsdager fra kl. 0800 til 1500 med timebestilling. Telefontiden blir onsdager fra kl. 13 til 1500 og torsdager fra kl. 10-11 Sist oppdatert: 02. januar 2018 Source

1 2 3 24