Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019

Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019

Bamble kommune – Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjett… Source

Bamble kommune – Frisk Bris Equass- godkjent for tre nye år

Bamble kommune – Frisk Bris Equass- godkjent for tre nye år

Bamble kommune – Frisk Bris Equass- godkjent for tre nye år EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. EQUASS Assurance legger til grunn at … Source

Bamble kommune – Søke om avkjørsel til offentlig vei

Bamble kommune – Søke om avkjørsel til offentlig vei

Bamble kommune – Søke om avkjørsel til offentlig vei Søke om avkjørsel til offentlig vei Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei KS og Vegvesenet har gått sammen om en ny løsning som gjør det enklere å søke om avkjørsel til offentlig vei. Et felles digitalt skjema sikrer at søknaden sendes til […]

Bamble kommune – Ansettelse ny Rådmann

Bamble kommune – Ansettelse ny Rådmann

Bamble kommune – Ansettelse ny Rådmann Ansettelse ny Rådmann Ansettelsesutvalget innstiller… Ansettelsesutvalget for ny rådmann i Bamble innstiller på Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang som ny rådmann i Bamble.  Saken legges fram for formannskapet i møtet 29.november og i kommunestyret 13. desember.  Bjelkemyr-Østvang er i dag kom… Source

Velkommen til informasjonsmøte om planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22….

Velkommen til informasjonsmøte om  planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22….

Velkommen til informasjonsmøte om planleggingen av ny E18 Dørdal – Grimstad 22. november kl 17 i Rønholthallen Fra kl. 17:00-18:00 blir det gitt informasjon om prosjektet. Fra kl. 18:00-19:00 blir det anledning til å stille spørsmål fra salen. Informasjonsmøtet krever ingen påmelding. I etterkant av informasjonsmøtet vil vi avholde det vi kaller dialogmøte. Dialogmøtene holdes […]

Bamble kommune – Jubilanter Bamble kommune – 2018

Bamble kommune – Jubilanter Bamble kommune – 2018

Bamble kommune – Jubilanter Bamble kommune – 2018 Torsdag 08.11.2018 var det jubileumsfest på Halen gård for de som har vært ansatt i Bamble kommune i 25 år og 40 år. Det ble servert en fantastisk treretters middag, og det var underholdning med sang og gitarakkompagnement. Kommunalsjefene, rådmann og ordfører holdt taler, og det hele […]

Sikker hverdag

Sikker hverdag

ER DU FORBEREDT? Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand […]

Bamble kommune – Planlegging av ny E18

Bamble kommune – Planlegging av ny E18

Informasjonsmøte torsdag 22. november i Rønholthallen. Bamble kommune – Planlegging av ny E18 Arbeidet med planlegging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad er godt i gang. Siden før sommeren har rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med å avgrense planområdet for hvor den framtidige E18 Dørdal-Grimstad skal komme. I forbindelse med høring av planprogram […]