Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017

Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017

Bamble kommune – Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017 Tekst: Marianne Henriksen, KystverketØkning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket i år vil gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Stort forurensningspotensiale i GrenlandJan Kristoffersen fra IUA Telemark ser på øv… Source

Melding om strømavbrudd Skagerak Nett melder om en times strømavbrudd på Feset …

Melding om strømavbrudd Skagerak Nett melder om en times strømavbrudd på Feset fredags morgen På grunn av nødvendig arbeid i våre anlegg er vi dessverre nødt til å kople ut strømmen i FESET fra fredag 20.01.2017 09:00 til fredag 20.01.2017 10:00 Anlegget må imidlertid betraktes som spenningsførende under strømstansen. Vi gjør oppmerksom på at det […]

Bamble kommune – Nytt feste til bombrikken

Bamble kommune – Nytt feste til bombrikken

Bamble kommune – Nytt feste til bombrikken Nytt feste til bombrikken Innbyggerne i Bamble får nå nye fester til bombrikkene, ved å henvende seg til servicetorget i Langesund. Festene er etterspurt i forbindelse med bytte av bil eller ved skifte av frontruter. Brikken festes som kjent til ruten med en borrelås. Den ene delen av […]

Bamble kommune – Litteraturhusarrangement 17. januar kl. 19

Bamble kommune – Litteraturhusarrangement 17. januar kl. 19

Bamble kommune – Litteraturhusarrangement 17. januar kl. 19 Litteraturhusarrangement 17. januar kl. 19 Kom og hør Øyvind Aschjem snakke om boka Kongene på haugen. Øyvind Aschjem i samtale med ansatte i skole og barnehager i Bamble om boka «Kongene på haugen».Hvordan kan boka brukes til å motivere til samtaler og slik avdekke, synliggjøre og bidra […]

Sjømatnæringen i Telemark med unge på laget / Nyheter / Telemark – Ungt Entreprenørskap

Sjømatnæringen i Telemark med unge på laget / Nyheter / Telemark – Ungt Entreprenørskap

Elevene ved Bamble videregående skole kvalifiserte seg til den nasjonale finalen gjennom å bli kåret til best i fylket. Bamble kommune gratulerer:) Sjømatnæringen i Telemark med unge på laget / Nyheter / Telemark – Ungt Entreprenørskap Fiskeriminister Per Sandberg har bedt de unge om råd for utvikling av sjømatnæringen. 16. – 18. januar reiser fylkesvinnerne […]

Bamble kommune – Endringer i skattebetalingsloven

Bamble kommune – Endringer i skattebetalingsloven

Bamble kommune – Endringer i skattebetalingsloven Det gjelder blant annet reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav i skattebetalingsloven kap 9. Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene. Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkrev… Source

1 41 42 43 44 45 47