Kirsti bruker sommeren til å telle folk på torget

Leave a Reply

Your email address will not be published.