Det skjer i Bamble utgaver 2021.

Her finner kort omtale av innholdet i hver enkelt utgave av magasinet Det skjer i Bamble.

Klikk på linkene under hvor du finner kort omtale av innholdet i hver enkelt utgave av magasinet Det skjer i Bamble 2021.

Kort om magasinet «Det skjer i Bamble»:

Utgiver: IBamble AS, org nr.: 992005823
Redaktør: Gunnar Moen tlf. 90 10 72 22 (gunnar@ibamble.no)
Distribusjon: 5880 husstander i Bamble.
Deler av stoffet er betalt informasjon.