EU kontroll i Langesund
EU kontroll i Langesund

Trenger du EU-kontroll på bilen i Langesund?

Må din bil til EU-kontroll? Her kan du bestille EU kontroll til din bil.
Disse bilverkstedene og teststasjonene er godkjent kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll).

Godkjente bilverksteder Langesund:

Godkjente bilverksteder Stathelle:

Spørsmål og svar om EU-kontroll:

Når utføres EU-kontroll?

Bilen må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år. Bilen må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert år.

Hvem utfører EU-kontroll?

Kontrollen får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen.

Hva om bilen ikke blir godkjent på EU-kontroll?

Er ikke bilen din godkjent innen fristen, kjører du ulovlig og bilen kan bli avskiltet. Eier du en bil, er det ditt ansvar å sørge for at den blir godkjent innen fristen. Når fristen har gått ut får bilen bruksforbud, og det kan bli avskiltet dersom du blir stoppet i kontroll.

Hvordan sjekke fristen for EU-kontroll.

Du finner alltid oppdatert frist for EUkontroll på vegvesen.no/kontrollfrist. Biler som bruktimporteres får frist ett år fra datoen de ble registrert i Norge

Linker: